Algemeen bestuursleden SIVE

Algemeen bestuursleden SIVE

Algemeen bestuursleden SIVE

SIVE  is een vrijwilligersorganisatie, de functie is onbezoldigd.

Het bestuur van SIVE is eindverantwoordelijk voor de vele activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. De taken van het  bestuur  zijn o.a. het aansturen en  begeleiden van de vrijwilligers, visievorming voor de stichting, fondsenwerving, sponsoring & subsidiëring en het onderhouden en verder ontwikkelen van het  netwerk van SIVE. Het bestuur toetst de uitvoering van het beleid en de begroting en stuurt waar nodig bij.

SIVE wordt aangestuurd door een coördinator, die tevens de bestuursvergaderingen bijwoont.

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar.

Alle bestuursleden hebben o.a. de volgende kenmerken

 • Maatschappelijke betrokkenheid met een passie voor het doel van SIVE, te weten  participatie,  emancipatie en integratie van alle vrouwen in en rondom Enschede
 • Bereidheid en gelegenheid om regelmatig aan bestuursvergaderingen deel te nemen en tijd te besteden in het belang van de stichting
 • Actieve betrokkenheid bij activiteiten van SIVE
 • Affiniteit / ervaring met bestuurswerk
 • Bereidheid om met de andere bestuursleden samen te werken
   

In het bestuur dient bij een of meerdere leden kennis aanwezig te zijn op het gebied van

 • Fondsenwerving, sponsoring en subsidiëring
 • Personeel en Organisatie (P&O)
 • Financiële administratie
 • Public relations / communicatietechnologie
 • Social media
 • Netwerken binnen overheid en maatschappelijke organisaties
 • Secretarieel werk (verslagen maken, notuleren)
 • Begeleiden van vrijwilligers en organiseren van bijeenkomsten
 • Organiseren van bijscholing voor bestuur en vrijwilligers

 

Na een oriënterend gesprek met twee bestuursleden neemt het  kandidaat-bestuurslid over het algemeen aan drie bestuursvergaderingen deel, voordat definitief  over toetreding besloten wordt.

Profielschetsen voor de huidige vacatures

Ter uitbreiding van het huidige bestuur zoekt SIVE bestuursleden voor de volgende gebieden:

Financien

SIVE zoekt een bestuurslid met financieel in- en overzicht.

Juridisch

Sive zoekt een bestuurslid met juridische kennis.

Fondsenwerving, sponsoring en subsidiëring

I.v.m. gemeentelijke bezuinigingen is het belangrijk dat SIVE meer "ondernemend" wordt en zich ook gaat richten op alternatieve inkomstenbronnen. SIVE zoekt een bestuurslid dat zich o.a. samen met de voorzitter op het gebied  van fondsen, sponsoring en subsidies wil inzetten.

Public relations 

SIVE zoekt een bestuurslid dat kennis heeft over public relations en communicatie (sociale media, website, nieuwsbrief, perscontacten e.d.) Een netwerk in deze sector strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie kunt u telefonisch ontact opnemen, tel. 053-4347 442