Vrijwilligster bestuurslid secretaris

Vrijwilligster bestuurslid secretaris

Vrijwilligster bestuurslid secretaris

SIVE is op zoek naar een gemotiveerde opvolgster voor de functie als secretaris van de stichting. Het bestuur van SIVE bestaat momenteel uit 6 leden. Het is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, het beleid en goed werkgeverschap. SIVE wordt aangestuurd door een coördinator, die tevens de bestuursvergaderingen bijwoont. Het bestuur vergadert maandelijks, 10 keer per jaar.

De functie is onbezoldigd.

Taken

  • Het voorbereiden van bestuursvergaderingen, in overleg met de voorzitter en overige bestuursleden. Dit houdt in het opstellen van de agenda en het verzamelen van alle documenten en bijlagen die meegestuurd moeten worden.
  • De verslaglegging (notuleren) van de vergaderingen
  • Het opstellen van het jaarverslag. Het jaarverslag is tevens de verantwoording naar de gemeente over wat SIVE heeft georganiseerd met het subsidiegeld. De stukken van het jaarverslag worden door de werkgroepen, bestuursleden en de coördinator aangeleverd. Het financiële jaarverslag wordt door de penningsmeester opgesteld
  • Het opstellen van het activiteitenplan. Het activiteitenplan wordt gebruikt voor de aanvraag van de jaarlijkse subsidie. Hiervoor kunnen grote delen van het jaarverslag worden gebruikt. De bijbehorende begroting wordt door de penningmeester opgesteld, het voorwoord wordt door de voorzitter geschreven.

Gewenste vaardigheden

  • Je bent maatschappelijk betrokken en voelt je verbonden met de doelstellingen van SIVE
  • Je werkt accuraat
  • Je kunt goed plannen en organiseren
  • Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift
  • Je bent een teamplayer binnen het collegiaal bestuur

 

Na een oriënterend gesprek met twee bestuursleden neemt het kandidaat-bestuurslid over het algemeen aan drie bestuursvergaderingen deel, voordat definitief over toetreding besloten wordt.

Interesse?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan een motivatiemail met CV naar info@sive.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met SIVE, telefoon 053-4347442