Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

SIVE gaat voor participatie, integratie en emancipatie van vrouwen!
SIVE is een organisatie voor alle vrouwen in Enschede en omgeving.

SIVE wordt gemiddeld door 5.300 vrouwen jaarlijks bezocht. Dit zijn vrouwen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud(er), meer of minder opgeleid, religieus en niet religieus, alleenstaand of met een partner of gezin, werkend en niet werkend. Zij participeren soms in wekelijkse cursussen of activiteiten en/of in projecten of in reguliere activiteiten c.q. workshops.

SIVE is een non profit organisatie.

SIVE levert sinds 1991 een actieve bijdrage aan de participatie, emancipatie en integratie van vrouwen met respect voor de culturele identiteit. (Alle vrouwen zijn welkom bij de activiteiten)

SIVE ziet als taak
  • activiteiten en projecten te organiseren rond de thema’s van participatie en emancipatie
  • aan te sluiten bij de vragen en behoeften van een brede en gevarieerde groep vrouwen in Enschede en omgeving
  • het lokaal organiseren van themadagen, discussiebijeenkomsten en werk conferenties rond actuele onderwerpen
  • Samenwerking met lokale organisaties om actieve participatie van vrouwen te bevorderen en ruimten te beheren voor de activiteiten van vrouwenorganisaties;
  • het begeleiden van de vrijwillige inzet             

SIVE is stevig verankerd in Enschede en werkt lokaal samen met partners op het gebied van emancipatie, educatie, arbeid en welzijn.

SIVE heeft zich geconformeerd aan de Solidariteit conferentie:

Als maatschappelijke organisatie maakt SIVE daarvan deel uit. Het doel van dit landelijke initiatief is om maatwerk te leveren in de dienstverlening aan de burger en een nog sterkere samenwerking te creëren in vooral de uitvoering van het armoedebeleid

Organisatie

Het bestuur van SIVE is divers samengesteld en bestaat uit zeven vrouwen, veelal met een eigen aandachtsgebied. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast. Naast het bestuur kent SIVE ook een Comite van Aanbeveling, bestaande uit vier personen. 

Zij zijn belangrijk voor SIVE; zij zijn immers de ambasadeurs voor SIVE.

Spil van de organisatie is de coördinator, een beroepskracht. Zij is onontbeerlijk voor het aansturen van de dagelijks lopende zaken. Zij is het aanspreekpunt voor het bestuur, vrijwilligers en bezoekers.

SIVE is trots op haar vrijwilligers; 50 vrijwilligers zorgen voor de organisatie van diverse activiteiten.

Vrijwillig werken bij SIVE?

De vrijwilligers hebben zich georganiseerd in werkgroepen. De werkgroepen werken zelfstandig en bepalen in overleg met de coördinator de inhoud van de activiteit. SIVE voert een actief vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers krijgen alle kans en ruimte om zich binnen SIVE te ontwikkelen.

Geïnteresseerde vrouwen die werkervaring willen opdoen of een stageplek zoeken zijn van harte welkom. Vraag alvast het inspirerende gidsje op: “Alles begint vrijwillig”.

Voor meer informatie over vrijwillig werken bij SIVE kijk bij DOE MEE of neem contact op met Khadija Amrani.

Maak kennis met het bestuur, comité van aanbeveling en de coördinator