Infopunt Vrouw en Welzijn

Infopunt Vrouw en Welzijn

Het Infopunt Vrouw en Welzijn is een nieuw initiatief van SIVE en is er voor alle vrouwen die moeite hebben bij het vinden van voor hen belangrijke informatie.

Elke maandag en woensdag kunnen zij tussen 10.00u en 11.00u in een vertrouwde omgeving met behulp van begeleiding ondersteund en gestimuleerd worden in het vinden van informatie als dit op eigen kracht niet lukt.

Het Infopunt Vrouw en Welzijn fungeert ook als doorgeefluik om vrouwen door te kunnen sturen naar de juiste instantie of instelling.
Er zijn geen kosten aan deze service verbonden.