Multiculturele Leesclub

Multiculturele Leesclub

Een groep van 6 tot 8 vrouwen komt maandelijks bij elkaar om samen een verhaal of boek te bespreken. Het is verrassend om te zien dat iedereen op haar eigen manier tegen de thema’s of gegevens uit een verhaal aankijkt. Soms – niet altijd - heeft dat te maken met het verschil in cultuur.

Waarom een multiculturele leesclub? Omdat integratie tussen verschillende culturen het beste gedijt door regelmatige ontmoetingen. Door samen boeken te lezen en te bespreken ontmoet je elkaar. Daardoor leer je elkaar beter kennen, waardoor je meer begrip krijgt voor andere culturele achtergronden.

Nieuwe deelnemers gezocht voor de Multiculturele Leeskring

Als je houdt van boeken lezen, denk dan eens aan meedoen met de leeskring van SIVE. 

We wisselen met elkaar van gedachten over het boek dat we gelezen hebben en over onze eigen ervaringen.

Heb je belangstelling, meld je aan bij info@sive.nl of kom een keer kijken.  De datum en het boek staan elke maand in de maandagenda.     

Heb je belangstelling voor de leesclub? Neem dan contact op met SIVE.

Datum: maandelijks 

Kosten: € 1,- per keer

Verslag boekbespreking 30 maart 2017: “Hoe ik talent voor het leven kreeg” van Rodaan Al Galidi