Nederlandse taalles

Nederlandse taalles

Taalles Hogeropgeleide Vrouwen(see below for this information in English)

Voor vrouwen die:


• een hoge opleiding hebben gehad in een andere taal (Bachelor niveau of hoger);
• graag verder willen komen in Nederland qua werk en studie, maar daarvoor een hoger niveau van het     Nederlands moeten beheersen;
• graag in een groep leren en andere inspirerende vrouwen willen leren kennen uit verschillende culturen;
• het leuk vinden om deze lessen van gemotiveerde vrijwilligers te krijgen die aandacht en respect voor elk individu hebben.   

Niet bedoeld voor full-time studenten van ROC, Saxion of UT.


Niveaus, methode en lesperiodes


Bij SIVE bieden we Nederlands les aan op drie niveaus: 
Beginner: A0-A1
Gevorderde beginner: A1-A2
Gevorderde: A2-B1


We werken met de methode Stap Nieuw van Intertaal (Stap 1, Stap 2 en Stap 3). Elke “Stap” neemt twee lesperiodes van 8 of 10 lesweken. Elk cursusjaar heeft drie lesperiodes van 8 of 10 lesweken. Daarom beginnen nieuwe groepen op verschillende momenten (meestal september, januari en april). In overleg is het soms mogelijk om halverwege een “Stap” in te stromen, maar normaalgesproken is het de bedoeling dat je begint op een moment dat er een nieuwe groep begint.


Kosten
Er zijn kosten voor het boek (kostprijs; ca. 30 euro) en we vragen een bijdrage voor de organisatie van de lessen (incl. koffie en thee). Voor een periode van 8 lessen is dat 25 euro en voor een periode van 10 lessen is dat 30 euro. (Bedragen gelden met ingang van september 2019)


Inschrijven
Het is altijd mogelijk om je in te schrijven, maar er is niet altijd (direct) plaats. Dan kom je op een wachtlijst. Als je wil weten wat de verwachting is qua wachttijd, neem dan even contact op om je te informeren. 


Dutch Lessons for Highly Educated Women
For women who:
• have a Bachelor degree or higher in another language
• want to accelerate their career or educational opportunities in the Netherlands, but lack the required level of Dutch to be able to further develop
• enjoy learning in small group settings and meeting other inspiring women from various cultural backgrounds
• would like to be taught by highly motivated and skilled volunteers who respect and take time for every individual
These language groups are not meant for full-time students of ROC, Saxion or UT.
Levels, material and course periods


At SIVE we offer Dutch lessons for three levels:


Beginner: A0-A1
Advanced beginner: A1-A2
Intermediate: A2-B1
We use the books of Stap Nieuw by Intertaal (Stap 1, Stap 2 and Stap 3). Every “Stap” takes two course periods (8 and 10 weeks). Every schoolyear is divided into three periods of 8 or 10 weeks. That’s why new groups can start at various dates (usually either September, January or April). In some cases, it can be possible to join an existing group that is halfway the book, but usually we can only let you join a new group.


Cost
Please consider the following costs: the cost of the book (retail price; approx. 30 euros) and a contribution for the organisation of the lessons (coffee and tea included). The contribution for a period of 8 weeks is 25 euros and for a period of 10 weeks it is 30 euros (price rate as of September 2019).


Application
You can fill out an application form at any given time. However, there will not always be a spot for you (immediately). You then will be placed on a waiting list. If you prefer to know what to expect concerning the waiting time, feel free to contact the office of SIVE to be informed.