Vrouw en Maatschappij

Vrouw en Maatschappij

In de krant en in de politiek gaat het veel over bezuinigingen, werkeloosheid, vluchtelingen en veel andere zaken. De werkgroep vrouw en maatschappij organiseert bijeenkomsten waarin actuele maatschappelijke vraagstukken aan bod komen. Een continue stroom van informatie komt over ons heen. Wij halen daar thema’s uit die interessant zijn voor vrouwen. We vinden het belangrijk om vrouwen voor te lichten en te informeren over het thema.

Een bijeenkomst start vaak met een korte voorlichting door professionals gevolgd door vragen en discussie. Hiervoor nodigen we beroepskrachten uit van maatschappelijke organisaties of ambtenaren, politici of andere professionals, afhankelijk van het thema.

De werkgroep organiseert gemiddeld 6 bijeenkomsten per jaar. We peilen bij de bezoekers welke onderwerpen zij het liefst aan de orde willen hebben.

Heb je ideeën over onderwerpen laat het ons weten!