Groet en Ontmoet gesteund door VSB fonds

Groet en Ontmoet gesteund door VSB fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

 

About VSBfonds

VSBfonds supports initiatives by and for anyone that wants to actively participate in Dutch society. In the form of donations, practical knowledge and networks. Emerging out of the more than two hundred year-old nonprofit 'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen', it aims to involve all citizens in society. The fund wants to contribute to the self-reliance and social cohesion in our country.  By supporting social and cultural projects and providing scholarships. The aim is to let everyone establish their place in our diverse society. And that people can grow, learn and live with one another. Hence the motto of the fund: "Everybody participates."

VSBfonds is one of the largest private equity funds in the Netherlands. The fund has been in existence since 1990 and offers 26 million euros of donation budget each year to invest in the quality of Dutch society.