Voorlichtingsavond omtrent Huiselijk geweld

Woensdagavond 06 maart voorlichtingsavond omtrent Huiselijk geweld. Maatschappelijk werker Thera Goeman van SMD Enschede komt vertellen over deze problematiek. Wat je kan doen als slachtoffer, en als omstander hoe je kan signaleren en kan handelen. 

Er is ruimte en tijd om vragen te stellen, informatie in te winnen en contact te leggen.
 
Gratis Toegang
Afbeeldingsresultaat voor meldpunt huiselijk geweld enschede smd

Datum: 06 maart 2019
Aanvang: 19:30

info@sive.nl of 053-4347442