Voorlichtingsavond omtrent Huiselijk geweld

Lezing Huiselijk geweld
Op woensdagavond 6 maart om 19:30 uur komt Thera Goeman,
Maatschappelijk werker van SMD Enschede vertellen over de gevaren van
huiselijk geweld. Wat te doen als slachtoffer, welke gevaren het met zich mee

brengt en waar je terecht kan wanneer je huiselijk geweld opmerkt bij
misschien wel je buurvrouw, een vriend of misschien wel je collega.
Waarom deze lezing:
Huiselijk geweld speelt zich af binnen de huiselijke sfeer en is niet direct
zichtbaar voor de omgeving. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen
(ex)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden. Er is altijd sprake
van een machtsverschil, bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouder(s)
en kind en deze is structureel van aard. Huiselijk geweld wordt vaak omringd
door zwijgen. Doel is om het praten erover te normaliseren, zodat er geen
taboe meer op rust. Het kan immers iedereen overkomen.
Aanvang: 19:00, Pijpenla bibliotheek Enschede. Start 19:30 tot +/- 21:30 uur.
Gratis toegang, graag opgeven via info@sive.nl

Datum: 06 maart 2019
Aanvang: 19:30

info@sive.nl of 053-4347442