Wie zijn wij?

De organisatie van SIVE bestaat door inzet van vrijwilligers en een coördinator. Deze coördinator is een betaalde kracht die zorgt dat lopende zaken worden aangestuurd. Inmiddels zijn er 50 vrijwilligers betrokken bij SIVE, zij zijn onmisbaar door hun dagelijkse inzet. De dagelijkse gang van zaken wordt vorm gegeven voor het beleid. Dit beleid wordt gemaakt door een bestuur. Dit bestuur bestaat uit (ongeveer) zeven vrouwen.