Projecten

Projecten

Voor onze integrale aanpak van participatie- en emancipatievraagstukken is het vanzelfsprekend dat wij veel van onze projecten en activiteiten verrichten in nauwe samenwerking met andere instellingen en organisaties. Samenwerken levert vaak synergievoordelen op. 
Een samenwerkingsproject bereikt meer vrouwen en biedt meer en bredere mogelijkheden.

Kijk Wat Ik Kan

http://www.vrouwenplatformcarree.nl/de-nieuwe-toekomst/

Groei en verdergroei gesprekken