Groet en Ontmoet

Groet en Ontmoet

SIVE wil gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. In onze doelgroep zitten vrouwen die soms niet de kans hebben gehad door omstandigheden (economisch, sociaal of cultureel bepaald) hun vaardigheden goed te ontwikkelen of te ontdekken. Vaak hebben deze vrouwen een taalachterstand en moeite met contact leggen, en weten ze de weg niet in hun eigen woonplaats. Daarom heeft SIVE een project ontwikkeld om deze vrouwen door middel van ontmoetingen met taalondersteuning het zelfvertrouwen te vergroten en wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving. Vrouwen leren van elkaar en helpen elkaar beter te begrijpen en gaan vriendschappen aan.

In 14 weken doorlopen ze het volgende programma;

Week 1: Kennismaken met elkaar
- 1 dagdeel kennismaken met elkaar
- 1 dagdeel praatgroep (taalondersteuning ontmoeting, laagdrempelig oefenen van Nederlandse taal, spreekwoorden tijdens koffie en thee moment)


Week 2: Culturele ontmoeting
- 1 dagdeel vertellen over je eigen culturele achtergrond, neem een foto of attribuut mee en vertel erover ( uitwisseling van)
- 1 dagdeel praatgroep ( taalondersteuning ontmoeting)


Week 3: Culinaire ontmoeting
- 1 dagdeel groep coaching, leren over jezelf, wie ben je nu en waar wil je heen
- 1 dagdeel neem wat lekkers mee uit jouw cultuur voor de groep en vertel erover, daarna proeven we elkaars lekkernij


Week 4: Ontdekken
Groet en ontmoet.
- 1 dagdeel met rondleiding in de stad, met stadsrondleider, die vertelt over Enschede
- 1 dagdeel groep coaching, maak je eigen moodboard aan de hand van de vorige coaching sessie onder      begeleiding van de coachmaatjes


Week 5: Cultuur snuiven
- 1 dagdeel bezoeken we het Twentse Rijksmuseum met rondleiding
- 1 dagdeel praatgroep (taalondersteuning ontmoeting) 


Week 6: Inspiratie opdoen
- 1 dagdeel inspirerende ontmoeting met een gastspreekster die als rolmodel dient en verteld over haar eigen leven en haar overwinningen

- 1 dagdeel groep coaching, het maken van je eigen persoonlijke ontwikkelingsplan
Onder begeleiding van de coachmaatjes*


Week 7: Creatief ontdekken
- 1 dagdeel op bezoek bij Kaliber Kunstenschool voor een workshop creativiteit
Hiermee ontdekken ze elkaars creatieve talent en onderdeel van de stad ontdekken
- 1 dagdeel praatgroep ( taalondersteuning ontmoeting)


Week 8: Luisteren en voelen
- 1 dagdeel op bezoek bij klassieke muziek luisterconcert van het Wilminktheater
Samen luisteren en ervaren
- 1 dagdeel groep coaching, wat doet muziek met jou? Kan het bijdragen aan jouw emotionele ontwikkeling?


Week 9: Vriendschap
- 1 dagdeel samen naar de markt
- 1 dagdeel groep coaching over verschillen in vriendschap, hoe ga je vriendschap aan, wat betekent vriendschap voor jou als deelnemer? Met een professionele gastspreker wordt over vriendschap gesproken.


Week 10: Contactleggen
- 1 dagdeel groep coaching over verschillende vormen van communicatie en hoe je in contact kan komen met anderen
- 1 dagdeel op bezoek bij kaasboerderij in Twente
- 1 dagdeel sociale media les, welke media zijn er, wat doen ze, wat kan jij ermee doen?


Week 11: Ontmoet en groet
- 1 hele dag samen koken, bezoekers komen eten, en tussen de gerechten wisselen de bezoekers en de deelnemers steeds van tafel
Een dag van mensen ontmoeten en groeten 1 dagdeel met alle deelnemers naar een activiteit in de bibliotheek, ‘Zing Nederlands met me’.(ZNMM is een
Groet en ontmoet.
Nationaal project waarbij door middel van Nederlandse liedjes zingen de Nederlandse taal op een speelse wijze wordt geoefend)


Week 12: Bezinning
- 1 dagdeel praatgroep; praten over wat je zoal beleeft hebt de afgelopen weken en wat heeft het je gebracht?
- 1 dagdeel groep coaching, terug naar je persoonlijke ontwikkelingsplan en moodboard, welke subdoelen heb je al bereikt en welke nog niet?


Week 13: Presenteren kan je leren
- 1 dagdeel training over presenteren van jezelf
- 1 dagdeel groep coaching: oefenen van je persoonlijke presentatie


Week 14: Wij ontmoeten jou!
- 1 dagdeel dat alle deelnemers een korte presentatie geven over zichzelf, over hoe ze nu in het leven staan en naar elkaar kijken en luisteren
Met certificering doorlopen van het traject
- 1 dagdeel afsluiting met bezoek aan een theatershow in het Vestzaktheater

Grotendeels wordt dit project gefinancieerd door het VSB fonds:

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Verder vragen we een eigen bijdrage van deelnemers voor 14 weken traject a €20,- per deelnemer om de basiskosten koffie en thee.

Aanmelden als deelnemer kan vanaf nu!

Wilt u helpen als vrijwilliger in dit project? meld u aan!

 

Start traject voorjaar 2020

Meer informatie aan te vragen via coordinator@sive.nl