De nieuwe toekomst

De nieuwe toekomst

 

SIVE werkt samen met Vrouwenplatform Carree Overijssel

Deelneemsters gezocht!
Vrouwenplatform Carree Overijssel start vanaf 17 januari 2019 weer in Enschede
en omgeving met het project ‘De Nieuwe Toekomst’. Dit project richt zich op
vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en die toe zijn aan het
zetten van stappen op weg naar opleiding, werk of andere vormen van meedoen
in de maatschappij.
Voor wie?
De Nieuwe Toekomst is er voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld
en die, tijdens of na een periode van opvang en/of hulpverlening toe zijn aan het zetten
van stappen op weg naar een betere toekomst.
De werkwijze
- 10 wekelijkse groepsbijeenkomsten in een veilige en stimulerende omgeving
begeleid door een trainer.
- Vanaf de vierde groepsbijeenkomst wordt iedere deelnemer gekoppeld aan een
individuele coach die begeleiding biedt bij het realiseren van de persoonlijke doelen.
Deze coach blijft het gehele traject betrokken bij de deelnemer.
- De groepsbijeenkomsten vinden plaats op een vast dagdeel. De nadruk ligt hier op
het ontdekken van talenten, krachten en het stellen van doelen.
- Het project De Nieuwe Toekomst duurt ongeveer 1 jaar.
- Deelname aan De Nieuwe Toekomst is kosteloos.
Aanmelden
- Wil je de regie over je leven in eigen hand nemen?
- Wil je je eigen kwaliteiten (her)ontdekken?
- Wil je je eigen talenten, krachten en passie(s) (her)ontdekken?
- Wil jij (weer) meedoen in de samenleving?
Meld je aan of vraag om meer informatie via de projectleider van ‘De Nieuwe Toekomst’,
telefoonnummer 06–19 67 36 19 (Enschede en omgeving). Je kunt ook een mail sturen
naar dnt@vpcarree.nl. Bekijk ons filmpje op YouTube indien je een beter beeld wilt
krijgen over het project.
 
 
En natuurlijk kun je meer informatie vinden op onze site
www.vrouwenplatformcarree.nl/de-nieuwe-toekomst/