Algemeen bestuursleden SIVE

Algemeen bestuursleden SIVE

Bestuursleden SIVE gezocht

Profiel nieuwe bestuursleden Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede

 

SIVE zoekt nieuwe algemene bestuursleden met kennis en of ervaring op gebied van

-Bedrijfsmatig - financieel- economisch

-Juridisch

-en/of Marketing en communicatie.

 

Wij verwachten

U hebt affiniteit met SIVE en haar werk

Onderschrijft de visie en missie

Heeft tijd en distantie en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Heeft analytisch vermogen en inzicht in strategische afwegingen

Is bereid actief de lokale ontwikkelingen binnen de sector te volgen

 

Een lid van het bestuur is gericht op interne- en externe stakeholders.

Is een klankbord voor vrijwilligers en personeel.

Heeft een onafhankelijke en kritische opstelling.

Heeft kennis van de positie van het welzijnswerk en de relatie met de lokale overheid

Bewaakt de koers en behartigt de belangen van de organisatie

Wil de stichting verder professionaliseren en vertegenwoordigen.

 

Toelichting m.b.t. de aandachtsgebieden:

 

Financieel gebied:

Heeft bewezen kennis en ervaring binnen het bedrijfskundige financiële vakgebied;

kennis en/of ervaring met de lokale overheid en de betekenis van een subsidie relatie.

Taken: geeft samen met de penningmeester richting aan de financiële verslaglegging, beoordeelt de boekhouding; voert zo nodig overleg met de accountant;

Is mede gesprekspartner voor administratiekantoor; accountant; Gemeente; coördinator.

 

Juridisch gebied:

Heeft bewezen kennis en ervaring m.b.t. contractuele verplichtingen op gebied van Huisvesting en/of Personeel en Organisatie

Taken: beoordeelt huidige en nieuwe contracten op hun wettelijke kaders en haalbaarheid binnen de organisatie;

Is mede gesprekspartner voor de coördinator en externe partners.

 

Marketing en communicatie:

Heeft bewezen kennis en ervaring met doelgroepen marketing en communicatie.

Kan ondersteuning geven in: het verstevigen van de marktpositie; opzetten van een marketing- en communicatieplan. Adviseert bij de implementatie daarvan.

Taken: beoordeelt de plannen rond marketing en communicatie op hun haalbaarheid.

Is mede gesprekspartner voor de coördinator en vrijwilligers.

 

Procedure

Een aspirant bestuurslid stuurt een Curriculum Vitae, met een motivatie naar het bestuur.

In het Curriculum Vitae wordt aangegeven welke bestuurlijke functies nog meer worden uitgeoefend.

Het bestuur beoordeelt of iemand wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door 2 leden die het asp. bestuurslid (nog) niet kennen.

U kunt reageren via info@sive.nl ook voor vragen of meer informatie.

Belt u gerust naar de coordinator dan brengt zij u met de voorzitter van het bestuur in contact.

Telefoonnummer 0534347442