Partners in samenwerking

Partners in samenwerking

SIVE staat niet geïsoleerd in de maatschappij, maar werkt samen met diverse organisaties zoals de bibliotheek. SIVE maakt gebruik van de huisvesting in de openbare bibliotheek Enschede. De toegankelijkheid voor zowel de bibliotheek als voor SIVE is hierdoor toegenomen.

Daarnaast werkt SIVE samen met de Volksuniversiteit Enschede, Saxion, Concordia, TV Enschede FM, TwentseWelle, Landschap Overijssel, Vrouwenplatform Carree, Kennisplatform Integratie en Burgerschap, Women Inc. en Soroptimist International Club Enschede.

Samenwerking en afstemming met lokale organisaties heeft voor alle partijen een meerwaarde. Voor SIVE is het van belang om meer vrouwen toe te leiden en gezamenlijk programma’s te initiëren.

De Gemeente Enschede is al vanaf de start een belangrijke subsidiegever en partner. Er is contact op diverse ambtelijke niveaus en disciplines. Het betreft overleg over de koers van de stichting, de jaarrekening en contacten met het Werkplein.

SIVE is naast de subsidie van de gemeente steeds meer afhankelijk van externe financieringsbronnen om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het zelf ontwikkelde KWIK project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranjefonds en de ten Cate Human Help Foundation.

SIVE blijft op zoek naar nieuwe partners om mee samen te werken, maar ook naar nieuwe financiële partners om de kwaliteit van de activiteiten te kunnen borgen, verder te ontwikkelen en te vernieuwen.

SIVE wordt regelmatig benaderd om haar deskundigheid in te zetten. Het betreft vaak een ondersteuning in het bevorderen van de multiculturele toegankelijkheid. SIVE heeft de ambitie, gezien alle vragen die op haar afkomen, haar werkzaamheden verder te professionaliseren.

Hebt u interesse om SIVE (financieel) te ondersteunen, of hebt u suggesties neem dan contact met ons op.

ANBI status

Stichting SIVE heeft een ANBI status wat inhoudt dat giften van sponsoren en (particuliere) donoren fiscaal aftrekbaar zijn. SIVE voldoet aan de voorwaarden om de status te behouden.

Hieronder een selectie uit de logo’s met een linkje naar de betreffende organisaties.